KSP facebook group


PRACOVNÍ CERTIFIKÁT

Pracovní certifikát je udělen na základě zkoušek z výkonu severských psů. Opravňuje k zařazení psa/feny do třídy pracovní na všech druzích výstav konaných pod záštitou FCI. Certifikát je udělen za splnění podmínek pracovního výkonu psa, nebo feny v jednotlivé specializaci.

Specializací se rozumí:
            A. Pulling dog (PD) – splnění podmínek v disciplíně tah břemene
            B. Trekking dog (TD) - splnění podmínek v disciplíně dogtrekking
            C. Sled dog (SD) - splnění podmínek v disciplíně saňový sport
            D. Cart dog (CD) – splnění podmínek v disciplíně závody na suchu

Podmínky pro získání pracovního certifikátu: Majitel jedince, který bude plnit podmínky pracovní třídy, je povinen tohoto jedince nahlásit určené odpovědné osobě pro konkrétní akci, kde bude plnit podmínky pracovní třídy, nejméně 1 měsíc před konáním této akce, nebo telefonicky přímo odpovědné osobě, minimálně tři dny před oficiálním zahájením akce. Majitel jedince je povinen prokázat totožnost jedince přímo na místě konaní akce odpovědné osobě určené pro konkrétní akci, a to předložením originálu průkazu původu a před-vyplněné karty jedince.
Seznam konaných akcí a odpovědných osob pro konkrétní akci je uveden v jednotlivých sekcích na webu klubu. Nebo na oficiálních stránkách jednotlivých specializací: www.mushing.cz a www.dogtrekking.cz.


A) PULLING (tah břemene)

- sáně a sníh – 7 násobek hmotnosti psa/feny
- vozík – 15 násobek hmotnosti psa/feny
- vozík a koleje – 30 násobek hmotnosti psa/feny
Všechny výkony musí být dosaženy v rámci organizovaného závodu a současně v předepsaném čase.
Nebude brán zřetel na dodatkové pokusy a pokusy mimo soutěž.

Karta jedince: pdf | doc              Osvědčení o specializaci PD: pdf | doc


B) Dogtrekking

Jeden pes/fena = 200 km. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Výkon musí být dosažen v pořadateli předepsaném čase. Započítány budou jen dokončené soutěže.
U kategorie A. a B. bude jako doklad o splněných výkonech uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina).

Karta jedince: pdf | doc              Osvědčení o specializaci TD: pdf | doc


C) Saňový sport

Jeden pes/fena = 75 km v zápřahu se saněmi. Počítají se závody v zápřahu, pulka a skijöring. Nerozlišuje se sprint, mid a long. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Započítány budou jen dokončené soutěže.
Jako doklad o splněných výkonech v kategorii C. bude uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina). Současně bude pro každého psa spřežení vystaven doklad o jeho účasti ve spřežení.

Karta jedince: pdf | doc              Osvědčení o specializaci SD: pdf | pdf


D) Závody na suchu

Jeden pes/fena = 100 km. Počítají se závody Canicross, Scooter, Bikejöring a káry. Nerozlišuje se sprint a mid. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Započítány budou jen dokončené soutěže.
Jako doklad o splněných výkonech v kategorii D bude uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina). Současně bude pro každého psa vystaven doklad o jeho účasti.

Karta jedince: pdf | doc              Osvědčení o specializaci CD: pdf | doc


Po splnění podmínek pro zařazení do pracovní třídy odešle majitel psa/feny žádost (osvědčení o specializaci) o zařazení psa do třídy pracovní společně s kopií PP a kopiemi ověřených výsledkových listin na adresu odpovědné osoby v klubu. Na nejbližší výborové schůzi klubu bude žádost doporučena ke schválení. Poté bude majiteli psa/feny orgány ČMKU vystaven mezinárodní certifikát pro zařazení psa do třídy pracovní.
Každý pes/fena, který/á splní podmínky pro zařazení do pracovní třídy, obdrží od klubu doklad o složení předepsané zkoušky a osvědčení o specializaci.
Specializace bude psovi/feně zapsána do Plemenné knihy. Jeho potomci pak budou mít v PP zápis o specializaci rodiče.
Klub provede zápis o vykonání zkoušky do PP v rubrice Ostatní záznamy.
Pes/fena, kteří získají minimálně dvě různá osvědčení o specializaci, získají od klubu titul Klubový šampion práce.
Klub je zodpovědný za řádné vedení a archivování evidence o splněných podmínkách jednotlivých psů/fen.


Osvědčení o specializaci (pdf) zasílat na adresu: Renata Piskacisová, Sadová 323, 790 55 Vidnava

Propozice a termíny závodů jsou uvedeny na www.mushing.cz.
Na níže uvedených akcích se můžete váš seveřan ucházet o pracovní certifikát během sezóny 2022/2023:

TERMÍNY ZÁVODŮ 2022/2023

POTVRZENÍ PRACOVNÍCH CERTIFIKÁTŮ

24.09. - 25.09.2022 MR CC ČASS Mistrovství ČR v canicrossu 2022
Kemp Křivonoska - Hlubová nad Vltavou

Jan Ďásek
tel.: 731 522 762
e-mail: daspegas@gmail.com

01.10. – 02.10.2022 Hrobská jízda
Hrob u Teplic

Dušan Bílek
mob.: 606 624 876
d.bilek79@gmail.com

08.10. - 09.10.2022 Memoriál Jaroslava Svobody
Abertamy, areál technických služeb

Roman Habásko
mob.: 607 807 564
asamara@seznam.cz

15.10. - 16.10.2022 Fitmin 2022
Kemp Brodský - Červený Kostelec

Jan Ďásek
tel.: 731 522 762
e-mail: daspegas@gmail.com

05.11. - 06.11.2022 Břežanská stopa
Březany u Horažďovic

Dušan Bílek
mob.: 606 624 876
d.bilek79@gmail.com

Pokud bude ČASS rozhodnuto, že se MČR ve sprintu pojede v Červenovodském sedle, tak se pracovní třída v Břežanech potvrzovat nebude.

05.11. - 06.11.2022 Lady Brighit Magadan
Červenovodské sedlo

Dušan Bílek
mob.: 606 624 876
d.bilek79@gmail.com

Pouze v případě, že se zde pojede MČR ve sprintu, jinak se bude pracovní třída potvrzovat v Břežanech

19.11. - 20.11.2022 MR Hradecký sprint
Běleč nad Orlicí

Dušan Bílek
mob.: 606 624 876
d.bilek79@gmail.com

14.01. - 15.01.2023
Eduardův sprint/mid
(11.2. – 12.2.2023) náhradní termín

Abertamy, areál technických služeb

Roman Habásko
mob.: 607 807 564
asamara@seznam.cz

24.01. - 28.01.2023 MR Šediváčkův long 200/300
Deštné v Orlických horách

Roman Habásko
mob.: 607 807 564
asamara@seznam.cz

10.02. - 12.02.2023 Šumava-trail
Churáňov (Zadov)

Roman Habásko
mob.: 607 807 564
asamara@seznam.cz

18.02. - 19.02.2023 Zásadský sprint
Městys Zásada

Dušan Bílek
mob.: 606 624 876
d.bilek79@gmail.com


Majitel psa / feny je povinen prokázat totožnost jedince před započetím plnění pracovní třídy předložením originálu průkazu původu určené odpovědné osobě jednoho z chovatelských klubů. Dále je povinen předat vyplněnou kartu jedince pro plnění pracovní třídy a to odpovědné osobě v pátek, den před startem závodu. Nejpozději však při prezentaci. Bez předání dokumentů a ověření čipu psa nebude majiteli psa potvrzeno plnění pracovní třídy na konkrétním závodě.
Pracovní třídu nelze plnit v kategoriích příchozí a turistická.

grónský pes


NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com