KSP facebook group


VÝBOR KSP

Na této stránce se Vám dostává kontakt na jednotlivé členy výboru Klubu severských psů (KSP) a přibližuje konkrétní náplň jejich funkcí. Žádáme Vás proto, aby jste se obraceli vždy na konkrétní osobu, která Vám pomůže Váš požadavek řešit. S agendou, která jim nepřísluší se zajímat nebudou.

Číslo účtu pro převody v Kč: 2600838076/2010
Číslo účtu pro převody v €: 2900838078/2010

Předseda KSP Jan Brhel

PŘEDSEDA KSP
Jan Brhel
Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00
E-mail: predseda@polardogs.cz

- oficiálně zastupuje a jedná za Spolek navenek, s právem písemného pověření jiného člena výboru;
- zásadní organizační záležitosti Spolku projednává s výborem a po schválení vyřizuje sám nebo pověří vyřízením další členy výboru;
- při závažných, neodkladných záležitostech svolává mimořádné zasedání výboru, popř. kontaktuje ostatní členy Výboru a po konzultaci s nimi v dané záležitosti jedná, dle většinového názoru členů výboru;
- je odpovědný za správné hospodaření Spolku;
- zastupuje Spolek na valné hromadě ČMKÚ;
- při rovnosti hlasů při rozhodování je rozhodující hlas předsedy.

Místopředseda  Roman Habásko

MÍSTOPŘEDSEDA
Roman Habásko
Borovského 629, Podbořany 44101
Tel.: 607 807 564
E-mail: mistopredseda@polardogs.cz

- organizuje po projednání s výborem, pořádání bonitací, výstav a propagaci plemen zařazených do Spolku;
- zajišťuje komunikaci mezi členy výboru

Tajemnice Renata Piskacisová

TAJEMNÍK
Renata Piskacisová
Sadová 323
Vidnava 790 55
Tel. 739 062 975
E-mail: tajemnik@polardogs.cz

- po pověření výborem vyřizuje korespondenci. Zpracovává veškeré zápisy z jednání Spolku a předkládá výboru ke schválení, a to do 30 dní;
- vede archiv Spolku;
- zpracovává podklady pro vyhodnocení spolkových soutěží.

  Ekonom a matrikář Barbora Grdinová

EKONOM a MATRIKÁŘ
Barbora Grdinová
Šardice 797, Šardice, 696 13
Tel. 731 540 889
E-mail: ekonom@polardogs.cz

- je odpovědný za správné hospodaření Spolku;
- zajištuje veškerou evidenci a úkony, týkající se hospodaření Spolku;
- eviduje přijetí nových členů, vede evidenci stávajících členů. Organizuje zasílání přihlášek žadatelům o členství ve Spolku;
- je povinen vypracovat zprávu o hospodaření, ihned po podání přiznání za účetní období. Zprávu předkládá ke schválení na následující členské schůzi.

Propagační a sportovní referent Ilona Mikysková

PROPAGAČNÍ A SPORTOVNÍ REFERENT
Ilona Mikysková
Baranova 6, Praha 3, 130 00
Tel. 777 658 850
E-mail: propagace@polardogs.cz

- organizuje propagaci Spolku, plemen zařazených do spolku a akcí Spolkem pořádaných;
- propaguje psí sporty mezi členy KSP, informuje členy spolku o termínech závodů, zveřejňuje výsledky závodů ve zpravodaji a na webu;
- spolupracuje s ostatními organizacemi, které se psími sporty zabývají.

 Hlavní poradce chovu Renata Seidlová

HLAVNÍ PORADCE CHOVU
Renata Seidlová
Václavská 9
Káraný 250 75
Tel. 734 315 128
E-mail: poradceAM@polardogs.cz

- vznáší připomínky k práci poradců chovu pro jednotlivá plemena;
- vykonává funkci smírčího orgánu v chovatelských sporech;
- vydává krycí listy pro psy chované poradci chovu pro jednotlivá plemena;
- v případě, že není obsazena funkce poradce chovu pro jednotlivá plemena, nahrazuje funkci poradce chovu.

PORADCI CHOVU PRO JEDNOTLIVÁ PLEMENA

 Poradce chovu pro plemeno aljašský malamut Renata Seidlová

ALJAŠSKÝ MALAMUT
A GRÓNSKÝ PES


Renata Seidlová
Václavská 9
Káraný 250 75

Tel. 734 315 128
E-mail: poradceAM@polardogs.cz

Poradce chovu pro plemeno samojed

SAMOJED

Marcela Luxová
Sportovní 545
Králíky 561 69

Tel. 777 001 048
E-mail: poradceSA@polardogs.cz

Poradce chovu pro plemeno sibiřský husky

SIBIŘSKÝ HUSKY

Jan Bradáč
Zahnašovice 82
Holešov 769 01

Tel: 731 956 406
E-mail: poradceSH@polardogs.cz

- mají dozor nad chovem plemene, které zastupují. Jsou povinni upravovat podmínky chovu tak, aby s přihlédnutím na specifické vlastnosti plemene směřoval ke zkvalitnění plemene. Při tomto se vždy řídí standardem plemene;
- navrhuje úpravy chovných podmínek pro dané plemeno a vždy konzultuje s hlavním poradcem chovu a výborem Spolku;
- informuje členy o věcech, týkajících se chovu daného plemene;
- má právo nedoporučit spojení u jedinců, kteří už spolu dali nestandardní popř. geneticky defektní potomstvo, nebo kteří mají stejné genetické vady;
- navrhuje výboru spolku úpravu, popř. pozastavení použití chovných jedinců, kteří opakovaně prokázali předávání genetických vad, neslučujících se s chovem plemene.

KONTROLNÍ KOMISE

Předseda kontrolní komise

PŘEDSEDA KONTROLNÍ KOMISE
Pavel Franc
Hybešova 83
Tetčice 664 17
Tel. 737 047 202
E-mail: becresofshadows@seznam.cz

Člen kontrolní komise

ČLEN KONTROLNÍ KOMISE
Jiří Kutín
Želízy 277 21
Tel. 603 436 144
E-mail: arnyjk@seznam.cz

Člen kontrolní komise

ČLEN KONTROLNÍ KOMISE
David Semerák
Zahradní 154
Ratboř 281 41
Tel. 606 615 424
E-mail: david.semerak@email.cz

- sleduje činnost Spolku, hospodaření Spolku a provádí kontrolu hospodaření;
- je oprávněna pozastavit rozhodnutí výboru Spolku, pokud je v rozporu se stanovami;
- provádí kárná řízení jako samostatný orgán, výsledek kárného řízení s uplatněným kárným opatřením písemně předkládá výboru Spolku;
- výsledky kontrol nebo revizí písemně předkládá výboru, případně, při dřívějším zasedání, členské schůzi;
- všechny orgány a všichni členové jsou povinni při kontrolách oprávněným požadavkům kontrolní komise vyhovět
- předkládá výboru Spolku písemnou zprávu o závažných nedostatcích, které při své činnosti zjistí, s návrhy na opatření;
- předseda kontrolní komise se může účastnit schůzí výboru s hlasem poradním.

REDAKCE KLUBOVÉHO ZPRAVODAJE

Ilona Mikysková
Baranova 6
Praha 3, 130 00
Tel. 777 658 850
E-mail: imikyskova@gmail.com

Kateřina Doubravová
Janov 50
Dobruška 518 01
Tel. 777 990 558
E-mail: starofyukon@seznam.cz

Kateřina Seidlová
Jaurisova 515/4
Praha 4, 140 00
Tel. 734 278 433
E-mail: katerina@shamanrock.com

- vydává a sestavuje Klubový zpravodaj
Máte-li nějaký hezký článek, příběh ze života s Vašim čtyřnohým přítelem, zajímavé nápady či rady nebo také úspěch či postřehy z výstav, závodů, pullingů či dogtrekingů, podělte se o zajímavosti a příběhy s námi. Rádi je uveřejníme i v našem zpravodaji a určitě neodmítáme ani zdařilejší fotografie. Redakce opravdu nemůže být všude! Děkujeme!

REDAKCE WEBU - WEBMASTER

Eva Černohubová
Závidkovice 32, Světlá nad Sázavou 582 91
Tel. 723 134 495
E-mail: evacernohubova@seznam.cz

- upravuje a spravuje webový portál KSP


NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com